Tagrenderensning

Banner

Rensning af tagrender

Tekst m/billede

Tagrenderne har en vigtig funktion på huset, nemlig at lede regnvand væk fra taget og ned i nedløbsrørene. De spiller en afgørende rolle i at holde huset og dets omgivelser tørre, sikre og beskyttede mod vandskader.

Når det regner, opsamler tagrenderne vandet, som løber ned ad taget og ind i dem. Det er vigtigt, at tagrenderne er frie for hindringer som blade, grene, mos eller snavs for at sikre en problemfri og effektiv passage af regnvandet.

Tekst med billede

Det er vigtigt at få tagrenderne renset regelmæssigt, især efter efteråret, når der er mange blade og grene, der falder ned og kan tilstoppe dem. Tilstoppede tagrender kan medføre, at vandet løber over kanten og ikke ned i afløbet. Dette kan føre til vandskader på bygningens fundament, facader, vinduer eller kældre.

Galleri
Træk i den grønne knap for at se forskellen
B/W
Træk i den grønne knap for at se forskellen
B/W
Træk i den grønne knap for at se forskellen
B/W
Med skifer
Bibliotek med suger
Med suger lav

Det er vigtigt, at tagrenderne er frie for hindringer som blade, grene, mos eller snavs og bliver renset regelmæssigt. Vand, der ikke ledes væk korrekt, kan løbe ud over kanten, ned af facaden og videre ned i fundamentet. Dette kan medføre fugtskader og frostsprængninger på facaden og i soklen. Vandet kan også sive ind under taget og forårsage lækager eller fugtproblemer i loftet eller væggene. Disse skader kan være dyre og kræve omfattende reparationer. Overfyldte tagrender forkorter også levetiden på tagrenderne.

Algebekæmperen renser mange facader, der er angrebet af alger. Dette skyldes ofte en høj fugtighed i facaden, hvor overfyldte og utætte tagrender ikke ledte vandet væk fra bygningen, men tværtimod lod vandet bevæge sig ned af facaden.

Stoppede tagrender kan desuden muliggøre skadedyrsinvasion. Blade og skrald kan fungere som redepladser for insekter, fugle eller små gnavere, der kan forårsage skade på huset eller af området omkring det.

Derfor er det vigtigt at få tagrenderne renset regelmæssigt, især efter efteråret, når der er mange blade og grene, der falder ned og kan tilstoppe dem. Dette kan gøres enten ved, at man selv rengør tagrenderne eller ved at hyre os til at udføre opgaven. Rengøring af tagrenderne kan være farligt og kræve brug af stige og redskaber, så det er vigtigt at tage alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvis man vælger at gøre det selv.

Når vi renser tagrender foregår det nede fra jorden, hvor vi med vores professionelle tagrenderenser kan rense og suge tagrenderne helt rene. Vi kan fra jorden nå op i 12 meters højde, og med kamera monteret på røret kan vi sikre os at vi får det hele med. Er det højt op, som f.eks. på en boligblok eller er der mere i tagrenderne end sugeren kan klare, er vi ikke bange for at gå i højden på en lift.

At holde tagrenderne rene og funktionelle er en vigtig del af opretholdelsen af et sundt og holdbart hus. Ved at sikre en effektiv dræning af regnvandet kan man forhindre alvorlige vandskader og bevare bygningens værdi på lang sigt.

Vi tager fra kr. 30,00 pr. meter for rensning af tagrender. Kontakt os på 31107329 eller send en e-mail for at få et tilbud eller aftale en tid. Vi ser frem til at hjælpe dig med at holde dine tagrender rene og funktionsdygtige.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System